|   |  | 
? 051190 1 452 3 2017,
, antanta.pio 0 1 541 15 2012, antanta.pio
3 4 699 2 2011,
NYSE 0 2 142 9 2010,
: |