|   |  | 
? 051190 1 735 3 2017,
, antanta.pio 0 1 697 15 2012, antanta.pio
3 4 969 2 2011,
NYSE 0 2 382 9 2010,
: |